Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα Digital Wellbeing @ School!

Το πρωτοποριακό αυτό έργο KA2 του Erasmus+ προωθεί την ευημερία στα σχολεία μέσα από πρωτοποριακές ενότητες που απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές.

Welcome to the website Digital Wellbeing @ School!

This innovative Erasmus+ KA2 project promotes wellbeing in schools through innovative modules for teachers and students.

Read more…

Το DWS – Digital Wellbeing @ School είναι ένα έργο KA2 του Erasmus+ που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2023.