Πολιτική απορρήτου του digitalwellbeingatschools.eu

Αυτός ο δικτυακός τόπος συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί για αναφορά χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης.

Περίληψη πολιτικής

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://csicy.com/

Διαχείριση ιστοσελίδας: Center for Social Innovation Ltd., Ρηγαίνης 62, 1ος όροφος, 1010, Λευκωσία, Κύπρος

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από: Google LLC

Διεύθυνση/ιστοσελίδα: https://digitalwellbeingatschools.eu/

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και γιατί

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγουμε και να τα περιορίσουμε σε όσα είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του έργου. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό μάθημα, θα συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο έργο μας.

Σε ποιον αποκαλύπτουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο έργο. Με την ολοκλήρωση του έργου, όλα τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν.

Ποια δικαιώματα έχετε επί των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς σκοπούς ή για λόγους ασφαλείας.

Στοιχεία επικοινωνίας