Συνεργάτες


Γνωρίστε την ομάδα μας

Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo ODV


Συντονιστής – Επικεφαλής οργανισμός

Di.Te. Η οργάνωση δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εθισμού στην τεχνολογία, της παθολογικής ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια και των συναφών φαινομένων στο διαδίκτυο, όπως είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Βασιζόμαστε σε περισσότερους από 100 συνεργάτες στις 20 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και ερευνητές. Η Di.Te. διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης που απευθύνονται στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και στον τομέα της προώθησης της ευημερίας στην κοινότητα. Οι ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί μας έχουν εκπαιδευτεί ώστε να καθορίζουν ιδιαίτερα εξατομικευμένες πορείες για άτομα που επηρεάζονται από τον εθισμό στην τεχνολογία, την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και κάθε είδους παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου.
Συνεχίστε να διαβάζετε “Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo ODV”

Asteres scrl – società cooperativa


Η ASTERES είναι μια συνεταιριστική εταιρεία που στοχεύει στην προώθηση των ικανοτήτων των πολιτών στον 21ο αιώνα και της δια βίου μάθησης, μέσα από τη δημιουργία πρωτοποριακών μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης, στην ευαισθητοποίηση πάνω σε διεθνή θέματα και στην προώθηση μιας κοινής αίσθησης του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τον σχεδιασμό και τη δημιουργία διαδρομών κατάρτισης και εκπαιδευτικών πόρων, η ASTERES αποσκοπεί στην προώθηση της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών πολιτών στην κοινωνία υποδοχής, της θετικής ένταξης των νέων και ενήλικων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με την τοπική ταυτότητα και τους δεσμούς της με την ευρωπαϊκή αίσθηση του ανήκειν.
Συνεχίστε να διαβάζετε “Asteres scrl – società cooperativa”

CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA


Η CEPROF είναι ο ιδιοκτήτης του Escola Profissional de Espinho, μιας σχολής ΕΕΚ που δημιουργήθηκε το 1990. Αποστολή της είναι η προώθηση σχολικών κέντρων και επαγγελματικών σχολών. Στόχος του είναι να συμβάλει στις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων, προετοιμάζοντάς τους για την αγορά εργασίας. Προωθεί την προσέγγιση μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων και παρέχει ευκαιρίες μάθησης σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές ανάγκες. Οι κύριοι τομείς εστίασης της εκπαίδευσης είναι αυτοί που σχετίζονται με τον Τουρισμό, για την υποστήριξη των απαιτήσεων αυτού του κλάδου στις παράκτιες περιοχές του Αβέιρο και του Πόρτο. Η εστίαση στον τομέα της τεχνολογίας είναι εξίσου ισχυρή, ιδίως στη Μηχατρονική και την Ηλεκτρονική, για την υποστήριξη της περιοχής της βαριάς βιομηχανίας του Porto-Gaia-Ovar. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες, που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα.
Συνεχίστε να διαβάζετε “CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA”

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD


Ο CSI είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της τεκμηριωμένης έρευνας, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της δημιουργίας παγκόσμιων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων. Αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 50 χρόνια συλλογικής εμπειρίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του εξορθολογισμού των συστημάτων, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής καινοτομίας, της παγκόσμιας υγείας, της επιχειρηματικής παρέμβασης για την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων (Business Forensic Intervention), της ανάπτυξης και της παροχής κινήτρων στους νέους και της αναπροσαρμογής των πόρων.
Συνεχίστε να διαβάζετε “CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD”

IES TORRE ALMIRANTE


Το IES Torre Almirante είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο που υποστηρίζεται από δημόσιες δαπάνες και εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας της Ανδαλουσίας. Η ίδρυσή του χρονολογείται από το ακαδημαϊκό έτος 1986/1987, όταν ξεκίνησε με τη διδασκαλία επαγγελματικών τεχνικών κατάρτισης παλαιού τύπου, για να προσαρμοστεί αργότερα στις προδιαγραφές των νέων εκπαιδευτικών συστημάτων της Ισπανίας.
Επί του παρόντος, διδάσκει στην Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε προγράμματα όλων των κατευθύνσεων των Επιστημών Υγείας, Τεχνολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και σε κύκλους μέσης και ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης των τομέων της Διοίκησης και Διαχείρισης, Κατασκευών και Πολιτικών Έργων, Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρονικών, Υπηρεσιών Συντήρησης και Παραγωγής και Υγείας.
Αποτελείται από περισσότερα από 100 άτομα, συμπεριλαμβανομένου διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού, και περισσότερους από 1.000 μαθητές.

Συνεχίστε να διαβάζετε “IES TORRE ALMIRANTE”

WIDE Services


Η WIDE Services (www.wideservices.gr) είναι μία εξειδικευμένη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών αποκλειστικά στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning).

Ήδη από την ίδρυσής της, ανήκει στο διεθνές δίκτυο επίσημων συνεργατών του Moodle (Moodle Certified Services Provider – www.moodle.com) και είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Moodle Pty Ltd σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Moodle είναι η πλέον δημοφιλής και αναγνωρισμένη open source πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, παγκοσμίως. H WIDE Services προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες για το Moodle όπως παραμετροποίηση πλατφορμών, εξειδικευμένη δημιουργία modules, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, σχεδίαση και δημιουργία εικαστικών themes, φιλοξενία-υποστήριξη elearning πλατφορμών κ.ά. Συνεχίστε να διαβάζετε “WIDE Services”

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Η Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü είναι ένας κυβερνητικός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με το σχεδιασμό και τον συντονισμό κάθε είδους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, από την προσχολική ηλικία έως το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα επαγγελματικά λύκεια, στις τεχνικές σχολές και στα ιδρύματα και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων της περιοχής του.
Συνεχίστε να διαβάζετε “Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü”