Συντονιστής – Επικεφαλής οργανισμός

Di.Te. Η οργάνωση δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εθισμού στην τεχνολογία, της παθολογικής ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια και των συναφών φαινομένων στο διαδίκτυο, όπως είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Βασιζόμαστε σε περισσότερους από 100 συνεργάτες στις 20 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και ερευνητές. Η Di.Te. διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης που απευθύνονται στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και στον τομέα της προώθησης της ευημερίας στην κοινότητα. Οι ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί μας έχουν εκπαιδευτεί ώστε να καθορίζουν ιδιαίτερα εξατομικευμένες πορείες για άτομα που επηρεάζονται από τον εθισμό στην τεχνολογία, την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και κάθε είδους παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου.