Το IES Torre Almirante είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο που υποστηρίζεται από δημόσιες δαπάνες και εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας της Ανδαλουσίας. Η ίδρυσή του χρονολογείται από το ακαδημαϊκό έτος 1986/1987, όταν ξεκίνησε με τη διδασκαλία επαγγελματικών τεχνικών κατάρτισης παλαιού τύπου, για να προσαρμοστεί αργότερα στις προδιαγραφές των νέων εκπαιδευτικών συστημάτων της Ισπανίας.
Επί του παρόντος, διδάσκει στην Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε προγράμματα όλων των κατευθύνσεων των Επιστημών Υγείας, Τεχνολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και σε κύκλους μέσης και ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης των τομέων της Διοίκησης και Διαχείρισης, Κατασκευών και Πολιτικών Έργων, Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρονικών, Υπηρεσιών Συντήρησης και Παραγωγής και Υγείας.
Αποτελείται από περισσότερα από 100 άτομα, συμπεριλαμβανομένου διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού, και περισσότερους από 1.000 μαθητές.

Οι κύριοι στόχοι του ιδρύματός είναι:
1. Παροχή στους σπουδαστές επαρκούς ακαδημαϊκή και επαγγελματικής κατάρτισης που τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και ευνοεί τη μελλοντική επαγγελματική τους ανάπτυξη.
2. Παροχή στους μαθητές μιας ολόπλευρης εκπαίδευσης, που τους επιτρέπει να ενσωματωθούν στην κοινωνία, με συνταγματικές και δημοκρατικές αξίες.
3. Δημιουργία σχέσεων με τους γονείς για την επίτευξη των στόχων και με τις γύρω εταιρείες για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των μαθητών.
4. Αναγνώριση της διαπολιτισμικότητας και της συμπερίληψης ως βασικές αρχές του εκπαιδευτικού έργου.