Η Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü είναι ένας κυβερνητικός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με το σχεδιασμό και τον συντονισμό κάθε είδους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, από την προσχολική ηλικία έως το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα επαγγελματικά λύκεια, στις τεχνικές σχολές και στα ιδρύματα και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων της περιοχής του.

  • Χώρα: Τουρκία
  • Ιστοσελίδα: http://osmaniye.meb.gov.tr/
  • Ιστοσελίδα: www.osmaniyearge.meb.gov.tr
  • Facebook: Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Instagram: osmaniyeilmem
  • LinkedIn: Medine Güney
  • YouTube: Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Twitter : osmaniyeilmem