Η WIDE Services (www.wideservices.gr) είναι μία εξειδικευμένη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών αποκλειστικά στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning).

Ήδη από την ίδρυσής της, ανήκει στο διεθνές δίκτυο επίσημων συνεργατών του Moodle (Moodle Certified Services Provider – www.moodle.com) και είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Moodle Pty Ltd σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Moodle είναι η πλέον δημοφιλής και αναγνωρισμένη open source πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, παγκοσμίως. H WIDE Services προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες για το Moodle όπως παραμετροποίηση πλατφορμών, εξειδικευμένη δημιουργία modules, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, σχεδίαση και δημιουργία εικαστικών themes, φιλοξενία-υποστήριξη elearning πλατφορμών κ.ά.