Ενότητα 6 Συναισθήματα και σεβασμός στο σώμα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  1. Βοηθήσετε τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τον αντίκτυπο αυτών.
  2. Διδάξετε τους μαθητές σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη.
  3. Χρησιμοποιήσετε τα συναισθήματα για λογαριασμό της εκπαίδευσης.
  4. Αντιμετωπίσετε τις αλλαγές του σώματος και να διδάξετε τους μαθητές να σέβονται αυτές και το σώμα τους.
  5. Μιλήσετε για την εικόνα, την κατασκευή ταυτότητας, τη χρήση και τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ενότητα 5 Ψηφιακή Ασφάλεια

Στόχοι μάθησης

«H γνώση της μεγιστοποίησης της προσωπικής ασφάλειας του χρήστη, σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας των προσωπικών πληροφοριών και της ιδιοκτησίας, που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και την αυτοπροστασία από ηλεκτρονικά εγκλήματα εν γένει».

Ορισμός της Wikipedia

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  1. Εξηγήσετε τις βασικές έννοιες της ηθικής και της ηθικής της πληροφορίας.
  2. Εξηγήσετε τη σημασία της συμμόρφωσης με τις ηθικές αρχές στη διαδικασία χρήσης και διαχείρισης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του Διαδικτύου.
  3. Σεβαστείτε τα δικαιώματα των άλλων στο διαδίκτυο
  4. Συνειδητοποιήσετε τις καταστάσεις που θα προκύψουν ως συνέπειες παραβίασης των ηθικών αρχών.
  5. Προσδιορίσετε τα στοιχεία που είναι σημαντικά για το απόρρητο.
  6. Συζητήσετε τη σημασία των διαστάσεων της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας.
  7. Σχολιάσετε σχετικά με την πιθανότητα τρωτών σημείων ασφαλείας.
  8. Γνωρίζετε τις μεθόδους προστασίας των πληροφοριών.
  9. Συζητήσετε τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, αξιολογώντας τους πιθανούς κινδύνους στη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών. (Αναγνώριση κακόβουλου λογισμικού).
  10. Διακρίνετε σαφώς τις πληροφορίες που πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές και εκείνες που μπορούν να κοινοποιηθούν.

Ενότητα 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Αναγνωρίζετε την έννοια του διαδικτυακού χρόνου
  • Διαχειριστείτε καλύτερα τον χρόνο που αξιοποιείτε στο διαδίκτυο (ποιότητα στη χρήση των TIC)
  • Δημιουργήσετε νέες συνήθειες

Ενότητα 3 Διαδικτυακή Αλληλεπίδραση και Συνεργασία

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  1. Κατανοήσετε τις βάσεις της αποτελεσματικής επικοινωνίας
  2. Εφαρμόζετε καλές πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών
  3. Κατανοήσετε τις βάσεις της αποτελεσματικής συνεργασίας μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών
  4. Κατανοήσετε και να διδάξετε την Εθιμοτυπία του Διαδικτύου (Netiquette)
  5. Κατανοήσετε τις βάσεις της διαχείρισης της ψηφιακής ταυτότητας
  6. Κατανοήσετε τις βάσεις της διαχείρισης συγκρούσεων

Ενότητα 2 Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  1. Καθορίσετε τι σημαίνει ψηφιακό περιεχόμενο
  2. Ορίσετε τις δεξιότητες γραμματισμού
  3. Γνωρίζετε τη διαδικασία μαθησιακού σχεδιασμού και να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που απαιτούνται για να αποκτήσετε τις κατάλληλες δεξιότητες για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα μεταδοθεί και θα διαμοιραστεί στον ψηφιακό κόσμο
  4. Προσδιορίσετε τη θετική χρήση και τους κινδύνους που συνδέονται με το περιεχόμενο που διαδίδεται μέσω των κοινωνικών δικτύων

Ενότητα 1 Διαδικτυακή Έρευνα και Αξιολόγηση

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  1. Πλοηγήστε, να κάνετε έρευνα, και να φιλτράρετε πληροφορίες στο διαδίκτυο
  2. Αξιολογείτε την εγκυρότητα των ψηφιακών πηγών και περιεχομένων
  3. Διαχειρίζεστε πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο