Ενότητα 1 Διαδικτυακή Έρευνα και Αξιολόγηση

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

    1. Πλοηγήστε, να κάνετε έρευνα, και να φιλτράρετε πληροφορίες στο διαδίκτυο
    2. Αξιολογείτε την εγκυρότητα των ψηφιακών πηγών και περιεχομένων
    3. Διαχειρίζεστε πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο