Ενότητα 2 Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

    1. Καθορίσετε τι σημαίνει ψηφιακό περιεχόμενο
    2. Ορίσετε τις δεξιότητες γραμματισμού
    3. Γνωρίζετε τη διαδικασία μαθησιακού σχεδιασμού και να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που απαιτούνται για να αποκτήσετε τις κατάλληλες δεξιότητες για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα μεταδοθεί και θα διαμοιραστεί στον ψηφιακό κόσμο
    4. Προσδιορίσετε τη θετική χρήση και τους κινδύνους που συνδέονται με το περιεχόμενο που διαδίδεται μέσω των κοινωνικών δικτύων