Ενότητα 6 Συναισθήματα και σεβασμός στο σώμα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

    1. Βοηθήσετε τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τον αντίκτυπο αυτών.
    2. Διδάξετε τους μαθητές σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη.
    3. Χρησιμοποιήσετε τα συναισθήματα για λογαριασμό της εκπαίδευσης.
    4. Αντιμετωπίσετε τις αλλαγές του σώματος και να διδάξετε τους μαθητές να σέβονται αυτές και το σώμα τους.
    5. Μιλήσετε για την εικόνα, την κατασκευή ταυτότητας, τη χρήση και τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.