ΜΑΘΑΙΝΩ

Εισαγωγή

Αυτή η ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το ασφαλές διαδίκτυο και την ηθική. Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχει πληροφορίες για θέματα όπως η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η ασφάλεια πληροφοριών,

Ψηφιακή ασφάλεια και ηθική στο διαδίκτυο.

  • Τι είναι η ψηφιακή ασφάλεια;
  • Τι είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο;
  • Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
  • Τι είναι η ηθική του Διαδικτύου;

Παρακαλώ, μείνετε συγκεντρωμένοι και κρατήστε σημειώσεις, όπου το κρίνετε απαραίτητο!