ΜΑΘΑΙΝΩ

Εισαγωγή

Όροι όπως η ενσυνείδηση και η συναισθηματική νοημοσύνη εμφανίζονται συνήθως σε διαφορετικούς τομείς της ζωής μας. Τα συναισθήματα θεωρούνται σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία και για μια ευτυχισμένη ζωή, καθώς «ζούμε σε μια εποχή όπου η γνώση των συναισθημάτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αγαθό. Όπου τα συναισθήματα χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν πολλά, εκμεταλλεύονται πολιτικούς, χειραγωγούνται από αλγορίθμους και η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται τόσο σημαντική που διδάσκεται στα σχολεία, στις επιχειρήσεις μας και ενθαρρύνεται από τις υπηρεσίες υγείας». (Tiffany Watt Smith, The History of human emotions). Ως εκ τούτου, η χρήση και η σημασία που δίνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας, ειδικά οι νεότερες γενιές, φαίνεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στα συναισθήματα και την ευημερία μας. Ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκτίθενται σε αυτόν τον εικονικό κόσμο, επηρεάζει τη ζωή και την αυτοαντίληψη τους, καθώς και την ευτυχία τους πολλές φορές.

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνουμε τους μαθητές μας με εργαλεία που τους βοηθούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορούν να εργαστούν για την ευημερία τους και να χτίσουν σημαντικές δεξιότητες ζωής. Αυτή η ενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να αισθάνονται πιο σίγουροι να προσεγγίσουν τέτοιου είδους θέματα με τους μαθητές τους.