ΜΑΘΑΙΝΩ

Εισαγωγή

Οι νέοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους μπροστά σε μία οθόνη, καλύπτοντας έτσι τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, την ανάγκη τους για ελεύθερο χρόνο, κοινωνικοποίηση και κοινωνικές σχέσεις κλπ.

Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι μεν θετικό, ωστόσο είναι εύκολο να τεθεί εκτός ελέγχου και να επηρεάσει αρνητικά τις κοινωνικές του σχέσεις, τη συμπεριφορά του και την ικανότητά του να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του.

Η κατάχρηση μπορεί να περιορίσει την ελευθερία μας και να προκαλέσει εξάρτηση, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες, θα πρέπει να διδαχθούν η καλή διαχείριση του χρόνου και σωστή χρήση της τεχνολογίας.