ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας στο φόρουμ

1. Σύμφωνα με την Καναδική Ένωση Ψυχικής Υγείας, οι μαθητές/μαθήτριες των τάξεων 7-12 που περνούσαν πάνω από 2 ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν μεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, και σκέψεων αυτοκτονίας. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και μοιραστείτε τις σκέψεις σας στο φόρουμ.

2. Σύμφωνα με το υλικό που μελετήσατε και την εμπειρία σας, εντοπίστε 2 κινδύνους και 2 πλεονεκτήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο που διαδίδεται μέσω των κοινωνικών δικτύων και αιτιολογήστε τις επιλογές σας (100-150 λέξεις).

3. Με βάση το υλικό που μελετήσατε, δημιουργήστε ένα γράφημα στο Canva σχετικά με τα «5 Πρέπει & 5 Δεν Πρέπει της χρήσης των ψηφιακών μέσων από τους/τις εκπαιδευτικούς», εξάγετε τη δημιουργία σας ως εικόνα και μοιραστείτε την στο φόρουμ.

Σύνδεσμος για το φόρουμ