ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας στο φόρουμ

1.Πιστεύετε ό,τι οι μαθητές/μαθήτριες σας είναι σε θέση να επικοινωνούν στο διαδίκτυο με υπεύθυνο και θετικό τρόπο;

2.Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πιο προβληματικά ζητήματα σχετικά με τη διαδικτυακή αλληλεπίδραση στο σχολικό πλαίσιο;

3.Υπάρχουν άλλες μαθησιακές δραστηριότητες που θα βοηθούσαν τους/τις μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν καλύτερη ικανότητα διαχείρισης της διαδικτυακής επικοινωνίας;

Σύνδεσμος για το φόρουμ