ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας στο φόρουμ

1.Πιστεύετε ό,τι οι μαθητές/μαθήτριες σας είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις και να αξιολογούν την πηγή των πληροφοριών στις οποίες εκτίθενται;

2.Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι πιο συνηθισμένες και επικίνδυνες ψευδείς ειδήσεις μεταξύ των νέων;

3.Υπάρχουν άλλες μαθησιακές δραστηριότητες που μπορούν να είναι χρήσιμες για την επίτευξη των στόχων αυτής της ενότητας;

Σύνδεσμος για το φόρουμ