ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για το πώς η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει ένα αγόρι:

Διαχειριστείτε το χρόνο σας. Πώς θα σας βοηθήσουμε;

Συνειδητοποιήστε τη σημασία του να κάνετε κάθε πράγμα τη σωστή στιγμή και σκεφτείτε σε τι ξοδεύετε αυτόν τον χρόνο.

Εξηγήστε τους με παραδείγματα: αν στο σχολείο υπάρχει καθορισμένος προγραμματισμός, ώστε να μπορούν να μελετούν ποικίλες θεματικές και να κάνουν δραστηριότητες, το ίδιο συμβαίνει και την υπόλοιπη μέρα, κάτι που μας επιτρέπει να έχουμε χρόνο για τα πάντα.

Είναι χρήσιμο τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά να σημειώνουν τον χρόνο και τις ώρες χρήσης των παρακάτω συσκευών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας: τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια, υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, tablet.

Συμφωνία εκπαιδευτικών-μαθητών για περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων

Η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων στις τάξεις και στο σχολείο, γενικότερα, από τους μαθητές αποτελεί πρόβλημα σε πολλά ευρωπαϊκά σχολεία.

Η παρουσία αυτών των συσκευών έχει αλλάξει το κλίμα στις τάξεις αλλά και τη σχέση τόσο μαθητή-εκπαιδευτικού, όσο και μαθητή-μαθητή.

  • Έλλειψη πειθαρχίας στην τάξη
  • Έλλειψη συγκέντρωσης στην τάξη
  • Προκαλεί καθιστική ζωή και άλλα προβλήματα υγείας (κίνδυνος κοινοποίηση βίντεο και φωτογραφιών στα κοινωνικά δίκτυα)

Πώς να περιορίσετε τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες;

  • Κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενες συσκευές, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Διατηρείτε πάντα το τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία ή σε λειτουργία πτήσης.
  • Δημιουργήστε έναν χώρο στον οποίο εναποτίθενται κινητά τηλέφωνα όταν δεν αξιοποιούνται.
  • Προτείνετε εναλλακτικές δραστηριότητες στο διάλειμμα (χρόνος παιχνιδιού) ώστε οι μαθητές να μην έχουν την ανάγκη να είναι μονίμως συνδεδεμένοι.