Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Ψηφιακός Γραμματισμός: Ορισμός

Το 1997, ο Paul Gilster παρείχε μία πρώτη περιγραφή:

«η ικανότητα κατανόησης και χρήσης πληροφοριών, σε διάφορες μορφές, από ένα ευρύ φάσμα πηγών προσβάσιμων στον υπολογιστή»

Το 2013, η Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών το όρισε ως  

«η ικανότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εύρεση, την αξιολόγηση, τη δημιουργία, και την επικοινωνία πληροφοριών, που απαιτεί τόσο γνωστικές όσο και τεχνικές δεξιότητες»

Με την πάροδο των χρόνων, ο ορισμός του ψηφιακού γραμματισμού έχει εμβαθύνει:

«η ικανότητα χρήσης του Διαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφόρησης για την πρόσβαση, τη διαχείριση, την ενσωμάτωση, και την αξιολόγηση πληροφοριών από ένα ευρύ φάσμα πηγών που είναι προσβάσιμες μέσω μίας ποικιλίας τεχνολογικών συσκευών»  

Ψηφιακός Γραμματισμός: Δεξιότητες

  • εξοικείωση με τους διαδικτυακούς χώρους όπου μπορούν να βρεθούν πληροφορίες
  • χρήση των σωστών λέξεων-κλειδιών για τη διεξαγωγή μίας έρευνας
  • χρήση εργαλείων για τη συλλογή υλικού από διάφορες πηγές
  • ικανότητα αξιολόγησης της εγκυρότητας μίας πηγής