Δεξιότητες 21ου Αιώνα

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι 12 ικανότητες που χρειάζονται οι μαθητές/μαθήτριες του σήμερα για να επιτύχουν στη σταδιοδρομία τους στην Εποχή της Πληροφορίας.

Οι δεξιότητες αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες να συμβαδίσουν με τους αστραπιαίους ρυθμούς των σημερινών σύγχρονων αγορών. Κάθε δεξιότητα είναι μοναδική ως προς τον τρόπο με τον οποίο βοηθάει, αλλά όλες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Δεξιότητες 21ου Αιώνα - Δεξιότητες Γραμματισμού

Μερικές φορές ονομάζονται δεξιότητες IMT, και η καθεμία αφορά ένα διαφορετικό στοιχείο της ψηφιακής κατανόησης.

Οι τρεις δεξιότητες γραμματισμού του 21ου αιώνα είναι οι εξής:

  • Πληροφοριακός Γραμματισμός: Κατανόηση γεγονότων, αριθμών, στατιστικών στοιχείων, και δεδομένων
  • Γραμματισμός στα Μέσα Ενημέρωσης: Κατανόηση των μεθόδων και των μέσων με τα οποία δημοσιεύονται οι πληροφορίες
  • Τεχνολογικός Γραμματισμός: Κατανόηση των μηχανημάτων που καθιστούν δυνατή την εποχή της πληροφορίας

Δεξιότητες Γραμματισμού

Picture6
Picture7
Picture8