Επικοινωνία μέσω τεχνολογιών

Αυτό το είδος επικοινωνίας περιορίζει την αισθητηριακή εμπειρία και τις ψυχολογικές διεργασίες: η επικοινωνιακή ανταλλαγή συμβαίνει σε ένα κοινωνικό κενό, στο οποίο η ταυτότητα των εμπλεκομένων τείνει να εξαφανιστεί.

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη να φανταστούμε, να αναμένουμε, και να δώσουμε νόημα στο άλλο άτομο, πράγμα που μπορεί να μην ταιριάζει με την πραγματικότητα που σκέφτεται αυτό το άλλο άτομο.

Η σημερινή τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της επικοινωνίας μέσω κειμένου με ήχο και βίντεο, ωστόσο, οι ενσωματώσεις αυτές δεν θα επιτρέψουν ποτέ τη φυσική αλληλεπίδραση.

Τα πλεονεκτήματα της ανωνυμίας:

  • ενθαρρύνει την πραγματικότητα κάθε ατόμου
  • προστατεύει τα άτομα μέσω ενός χαμηλού επιπέδου «κοινωνικής παρουσίας»
  • μειώνει τον κίνδυνο κριτικής ή απόρριψης
  • παρέχει ελευθερία έκφρασης