Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ασφαλούς Διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Insafe, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ασφαλούς Διαδικτύου, διοργανώνει ταυτόχρονα την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day-SID), σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, κάθε Φεβρουάριο, από το 2004, για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης της διαδικτυακής και κινητής τεχνολογίας από τα παιδιά και τους νέους.

Το Insafe είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 31 εθνικών κέντρων ευαισθητοποίησης (27 από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ρωσία και η Σερβία). Κάθε εθνικό κέντρο συνεργάζεται στενά με τους νέους, για να παρέχει μια γραμμή βοήθειας που υλοποιεί εκπαιδεύσεις και εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την καλύτερη χρήση του Διαδικτύου. Συνεργάζονται με τη βιομηχανία, τα σχολεία και τις οικογένειες για να μοιραστούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, πληροφορίες και πόρους.

www.saferinternet.org/

www.esafetylabel.eu/

Πρόγραμμα Ασφαλούς Διαδικτύου

Το πρόγραμμα έχει τέσσερις κύριες δράσεις:

  • Καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου
  • Καταπολέμηση επιβλαβούς περιεχομένου
  • Προώθηση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος
  • Ευαισθητοποίηση