Ποιες στρατηγικές μπορούμε να διδάξουμε στο σχολείο;

  • Ελέγξτε την πηγή της είδησης
  • Ελέγξτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας από την οποία προέρχεται η είδηση
  • Ελέγξτε τη διάταξη της ιστοσελίδας
  • Οι τίτλοι μπορεί μερικές φορές να είναι παραπλανητικοί
  • Ελέγξτε εάν ο δημιουργός είναι αναγνωρίσιμος, αξιόπιστος, αληθινός
  • Ελέγξτε τις πηγές ή τους συνδέσμους που υποστηρίζουν την είδηση
  • Ελέγξτε εάν η είδηση αναφέρθηκε αλλού
  • Αναζητήστε την ημερομηνία δημοσίευσης
  • Χρησιμοποιήστε κοινή λογική
  • Επισκεφθείτε ιστοσελίδες που εξετάζουν φάρσες και ψεύτικες ειδήσεις

Περισσότερες συμβουλές εδώ

Διδασκαλία Διαδικτυακής Έρευνας και Αξιολόγησης

Η ικανότητα αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης αποτελεί βασική δεξιότητα ζωής για τους πολίτες του 21ου αιώνα. Προκειμένου να εισαχθεί με επιτυχία το θέμα αυτό στη διδακτική πράξη, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η κριτική σκέψη και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων των μαθητών/μαθητριών.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επομένως να προωθούν την περιέργεια των μαθητών/μαθητριών για τον κόσμο γύρω τους, ενθαρρύνοντας τους να θέτουν ερωτήσεις και να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις σε σχετικά ζητήματα.

Το Newsela είναι μία ιστοσελίδα που προσφέρει άρθρα ειδήσεων από διάφορες μεγάλες εκδόσεις σε διάφορα επίπεδα ανάγνωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών να σκέφτονται κριτικά και να θέτουν ουσιαστικές ερωτήσεις για τον κόσμο γύρω τους.

Το TED Ed είναι μία φανταστική πηγή για να βοηθήσετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Η συλλογή από ενδιαφέροντα βίντεο μπορεί να εμπνεύσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες να θέλουν να μάθουν περισσότερα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες – αυτά τα δύο είναι απαραίτητα συστατικά για τη μάθηση με βάση τα προβλήματα.