Πού βρίσκεται η Συνείδηση ​​στην Ασφάλεια Διαδικτύου;

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό στο Διαδίκτυο και την ασφάλεια των υπολογιστών είτε δεν τονίζουν καθόλου τη συνειδητή χρήση του Διαδικτύου είτε αγνοούν το θέμα, με πολύ λίγες πληροφορίες. Ωστόσο, η συνειδητή χρήση του Διαδικτύου είναι μια κατάσταση που επιφέρει μεταξύ άλλων και την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Φυσικά, τα προγράμματα προστασίας από ιούς και το τείχος προστασίας είναι αυτά που πρωτίστως πρέπει να χρησιμοποιούνται, χωρίς όμως αυτά να παρέχουν εκατό τοις εκατό ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο, η λύση θα πρέπει να είναι: Ασφαλής υπηρεσία Διαδικτύου, Antivirus, Τείχος προστασίας και Συνειδητή χρήση Διαδικτύου.