Συναισθήματα – επίδραση στην τάξη

Τα συναισθήματα συνδέονται εγγενώς με τη μάθηση, καθώς επηρεάζουν τις γνωστικές δεξιότητες όπως η προσοχή, η μνήμη, η λήψη αποφάσεων, οι κανονισμοί, η επίλυση προβλημάτων και η κριτική σκέψη. Δεδομένου αυτού, μπορούν είτε να την ενισχύσουν είτε να παρέμβουν σε αυτή. Από τη μία, το πάθος, η περιέργεια, η απορία, η χαρά, το ενδιαφέρον, η δέσμευση και η δημιουργικότητα είναι μερικά παραδείγματα συναισθημάτων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη μαθησιακή εμπειρία, καθώς μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να έχει περισσότερο κίνητρο, ενεργοποιώντας το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Από την άλλη, συναισθήματα όπως το άγχος, το στρες, η λύπη, ο φόβος, η ανησυχία, η αποδέσμευση και η αδιαφορία μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μάθηση και να συμβάλλουν στη μείωση των κινήτρων του μαθητή. Για παράδειγμα, ένα παιδί με αυτοπεποίθηση ενδεχομένως να μπορεί να ακούει προσεκτικά, να επεξεργάζεται τις πληροφορίες, να μαθαίνει και να παίρνει ρίσκα, ενώ ένα ανήσυχο ή φοβισμένο παιδί ενδέχεται να μην μπορεί να δώσει την απαραίτητη προσοχή και να συμμετάσχει. Το να φοβάται κανείς ότι θα αποτύχει ή να φαίνεται απροετοίμαστος είναι κοινό συναίσθημα για κάθε ανήσυχο παιδί, το οποίο αντιλαμβάνεται αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα ως απειλές. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευόμενος δε θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί κατάλληλα τις πληροφορίες που λαμβάνει. Επομένως, η δημιουργία ενός συναισθηματικά ασφαλούς περιβάλλοντος εντός της τάξης είναι απαραίτητη, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται άνετα να εξερευνήσουν, να ρισκάρουν, να κάνουν λάθη και να μάθουν από αυτά. Διδάσκοντας στους μαθητές να έχουν επίγνωση των συναισθημάτων τους, πώς να τα διαχειρίζονται και να συμπονούν τα συναισθήματα των συναδέλφων τους, ο εκπαιδευτικός βοηθά τον εκπαιδευόμενο να έχει τον έλεγχο των συναισθημάτων του και συμβάλλει σε μια γόνιμη και θετική μαθησιακή εμπειρία.

Δημιουργία θετικού περιβάλλοντος στην τάξη

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η οικοδόμηση ενός θετικού περιβάλλοντος στο οποίο ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται ασφαλής και υποκινούμενος, είναι ζωτικής σημασίας για μια θετική μαθησιακή εμπειρία. Ως μέντορας των μαθητών, ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει βασικό ρόλο. Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο για μερικές συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε ένα θετικό περιβάλλον μάθησης: