Συναισθήματα – Τι είναι και πώς αναγνωρίζονται;

Ένα συναίσθημα είναι η αντίδραση του σώματος σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας μέσω ερεθισμάτων που ενεργοποιούν τις αισθήσεις και τις σκέψεις. Σύμφωνα με τον António Damásio, τα συναισθήματα είναι ένα σύνολο σύνθετων χημικών και νευρικών αποκρίσεων που δημιουργούν ένα μοτίβο, του οποίου κύριος στόχος είναι να διατηρήσει την ευημερία μας και να μας κρατήσει ζωντανούς. Η Lisa Feldman Barret είπε στο TEDTalk της, Πώς δημιουργούνται τα συναισθήματα: η μυστική ζωή του εγκεφάλου, ότι «τα συναισθήματα δεν είναι απλά αντανακλαστικά, αλλά πολύπλοκα ελαστικά συστήματα που ανταποκρίνονται τόσο στη βιολογία που έχουμε κληρονομήσει όσο και στους πολιτισμούς στους οποίους ζούμε τώρα. Τα συναισθήματα είναι ένα γνωστικό φαινόμενο που διαμορφώνεται από το σώμα, τις σκέψεις, τις έννοιες και τη γλώσσα μας».

Μέσα από ένα σχήμα που βασίζεται στον Bisquerra (2009), η Manuela Queirós εξηγεί ότι τα συναισθήματα έχουν 3 συστατικά: νευροφυσιολογικά, γνωστικά και συμπεριφορικά. Το πρώτο βασίζεται στο τι αισθάνεται ένα άτομο, για παράδειγμα, την αναπνοή και τους χτύπους της καρδιάς. Το δεύτερο, στις σκέψεις και τα συναισθήματα και το τρίτο βασίζεται σε πράξεις, όπως εκφράσεις προσώπου, λεκτικές εκφράσεις και συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν 6 βασικά ανθρώπινα συναισθήματα: χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, αηδία και έκπληξη και ένας από τους τρόπους για να τα αναγνωρίσεις είναι μέσω των εκφράσεων του προσώπου. Ορισμένοι ειδικοί, όπως ο Δαρβίνος, πίστευαν ότι αυτά εκφράζονται παγκοσμίως με τον ίδιο τρόπο.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου:

  • The history of human emotions

  • Are there universal expressions of emotions?