Συναισθηματική νοημοσύνη – Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθήματα

Η συναισθηματική ρύθμιση θεωρείται μια πολύ σημαντική δεξιότητα, καθώς μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να έχουν καλύτερες επιδόσεις τόσο στην προσωπική, όσο και στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε τα δικά μας συναισθήματα και των άλλων, καθώς και να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς στους οποίους μπορούμε να μάθουμε να αναπτύσσουμε δεξιότητες: τον εαυτό μας, τους άλλους και το πλαίσιο. Σε αυτούς τους τομείς, ξεκινάμε, έχοντας επίγνωση των δικών μας συναισθημάτων και των άλλων, κατανοώντας τα και, τελικά, επηρεάζοντάς τα.

Η Ακαδημία Συναισθηματικής Νοημοσύνης έχει αναπτύξει ένα μοντέλο τεσσάρων στοιχείων και 12 δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης:

Μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης

Αυτογνωσία:

 1. 1Αναγνώριση των συναισθημάτων μας.
 2. Εντοπισμός και πρόβλεψη πυροδοτήσεων για τα δικά μας συναισθήματα.
 3. Εκτίμηση της καταλληλότητας των αναδυόμενων συναισθηματικών αντιδράσεων υπό συνθήκες.

Αυτοδιαχείριση:

 1. Διακοπή αρχικών σκέψεων.
 2. Χρήση/Έκφραση των σωστών συναισθημάτων.
 3. Ρύθμιση των συναισθημάτων για υποστήριξη της επιλογής απόκρισης.

Κοινωνική ευαισθητοποίηση:

 1. Αναγνώριση των συναισθηματικών σημάτων από πολλά κανάλια.
 2. Ερμηνεία σημάτων από άλλους.
 3. Αξιολόγηση επιλογών αναφορικά με ενέργειες σχετικές με στόχους.

Κοινωνική αλληλεπίδραση:

 1. Δέσμευση άλλων
 2. Εξερεύνηση για την κατανόηση.
 3. Επιρροή των άλλων ως προς τους στόχους.

Πηγή: Emotional Intelligence is Simple by Harry Lansley