Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Οι συνεχείς καινοτομίες στο Διαδίκτυο έχουν καταστήσει ευκολότερη και πιο προσιτή τη διαδικτυακή ανταλλαγή ψηφιακών αντικειμένων.

Ένας από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους είναι η δημιουργία λογαριασμού σε ένα σύστημα κοινής χρήσης πόρων στο νέφος (π.χ. Google Drive, Dropbox, Office 365) για να συνεργάζεστε με πολλά άτομα στο ίδιο έγγραφο συγχρονισμένα ή ασύγχρονα και να αποθηκεύετε τα προϊόντα σε κοινόχρηστους φακέλους. Ένα απλό εργαλείο σας επιτρέπει να τα κάνετε όλα αυτά: να επικοινωνείτε με άλλα μέλη της ομάδας καταργώντας τους περιορισμούς του χώρου (απόσταση) και του χρόνου (ανάγκη ταυτόχρονης σύνδεσης) χάρη στη λειτουργία συνομιλίας ή με τη χρήση σχολίων.

Ένα παράδειγμα είναι το «wiki» ένα συλλογικό συνεργατικό εργαλείο που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να προσθέσει ή επεξεργαστεί περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μία σημαντική καινοτομία, ειδικά σε ερευνητικούς τομείς (συνεργατικά έργα, εγκυκλοπαίδειες, κοινοτικά και προσωπικά wiki, μεταφράσεις βιβλίων), όπου η κοινή χρήση εγγράφων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο εργασίας. Το τελικό προϊόν είναι καινοτόμο, κοινόχρηστο, και συνεχώς ενημερωμένο.