Τι είναι η Ασφάλεια Διαδικτύου;

Με τον όρο «Ασφάλεια Διαδικτύου» εννοούμε το να είσαι ασφαλής στο διαδίκτυο. Σε κάποιους ορισμούς συμπεριλαμβάνεται και η έννοια της ασφαλούς χρήσης της τεχνολογίας.

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, η Ασφάλεια Διαδικτύου περιγράφεται ως η δυνατότητα του σχολείου να προστατεύει και να εκπαιδεύει τόσο τους μαθητές όσο και το προσωπικό στην αποδεκτή χρήση της τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και η ύπαρξη μηχανισμών για τον εντοπισμό, την παρέμβαση και την κλιμάκωση οποιουδήποτε περιστατικού που ενδείκνυται.