Τι είναι το Ψηφιακό Περιεχόμενο;

Σύμφωνα με το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (NISRT), στην Ελλάδα, το Ψηφιακό Περιεχόμενο αναφέρεται στις ψηφιακές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε διάφορες μορφές (κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, κ.λπ.). Χαρακτηριστικά και στοιχεία για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου είναι η μορφή, το μέγεθος, η συχνότητα ανανέωσης και προσαρμογής του, η κρισιμότητα, η σπουδαιότητα, η διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτό, οι ανάγκες διανομής, οι τρόποι ανάγνωσης, και η συμβατότητα με άλλες μορφές περιεχομένου.

(NISRT, http://www.epset.gr/el/content/%CE%B7%CE%BB% CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE% BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF% 87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF)