Ψηφιακά εργαλεία για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ιστοσελίδες για να βρείτε μερικά χρήσιμα εργαλεία δημιουργίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη βιβλιοθήκη ή την τάξη σας:

  • Kathy Schrock’s guide to everything – διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές Web 2.0
  • Edshelf – ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εργαλείων για ποικίλες ανάγκες

Ψηφιακά εργαλεία για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου