7 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

7 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  • Παραπλανητικοί σύνδεσμοι: όταν οι τίτλοι ή οι εικόνες διαφέρουν από το περιεχόμενο
  • Παραπλανητικό πλαίσιο: όταν το πραγματικό περιεχόμενο της είδησης συνδυάζεται με ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο
  • Χειραγωγημένο περιεχόμενο: όταν μία πραγματική πληροφορία χειραγωγείται για να παραπλανήσει
  • Χειραγώγηση της σάτιρας: όταν δεν υπάρχει πρόθεση πρόκλησης βλάβης, αλλά το σατιρικό περιεχόμενο χρησιμοποιείται για παραπλάνηση
  • Παραπλανητικό περιεχόμενο: όταν γίνεται παραπλανητική χρήση πληροφοριών για να πλαισιωθεί ένα πρόβλημα ή ένα πρόσωπο
  • Περιεχόμενο που εξαπατάει: όταν το περιεχόμενο παρουσιάζεται ως προερχόμενο από πραγματικές πηγές
  • Ψευδές περιεχόμενο: όταν το περιεχόμενο είναι εντελώς ψευδές με στόχο την παραπλάνηση