Modül n. 6 Duygular ve Bedene Saygı

Öğrenme hedefleri

Modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  1. Öğrencilerin duyguları ve bunların etkilerini tanımlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak;
  2. Öğrencilere duygusal zekayı öğretmek;
  3. Duyguları eğitim adına kullanmak;
  4. Beden değişimlerini ele alın ve öğrencilere kendilerine ve bedenlerine saygı duymayı öğretin;
  5. İmaj, kimlik inşası ve sosyal medya kullanımı ve etkisi hakkında konuşun.

Modül n. 5 Dijital Güvenlik

Öğrenme hedefleri

”internet kullanımıyla ilişkili özel bilgi ve mülkiyete yönelik güvenlik risklerine karşı kullanıcının kişisel güvenliğini en üst düzeye çıkarma ve genel olarak bilgisayar suçlarından kendini koruma bilgisi. ” 

Wikipedia Tanımı

Modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  1. Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
  2. Bilgi teknolojileri ve internetin kullanımı ve yönetimi sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
  3. Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı göstermek
  4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
  5. Mahremiyet için önemli olan bileşenleri belirler.
  6. Bilişim teknolojilerinin kullanımında mahremiyet ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.
  7. Güvenlik açıklarının oluşumu hakkında yorum yapabilir.
  8. Bilgi koruma yöntemlerini bilir.
  9. Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır. Kötü amaçlı yazılımları kavrar.
  10. Gizli kalması gereken ve paylaşılabilecek bilgiler arasındaki ayrımları net bir şekilde yapar.

Modül n. 3 Çevrimiçi etkileşim ve işbirliği

Öğrenme hedefleri

Modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  1. Etkili iletişimin temellerini anlamak
  2. İyi bilgi paylaşımı uygulamalarının hayata geçirilmesi
  3. Dijital teknolojiler aracılığıyla etkili işbirliğinin temellerini anlamak
  4. İnternet görgü kurallarını anlamak ve öğretmek (Netiquette)
  5. Dijital kimlik yönetiminin temellerini anlama
  6. Çatışma yönetiminin temellerini anlamak

Modül n. 2 Dijital İçerik Oluşturma

Öğrenme Hedefleri

Modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  1. Dijital içeriğin ne olduğunu tanımlayın
  2. Okuryazarlık Becerilerini Tanımlayın
  3. Öğrenme tasarımı sürecini bilin ve dijital dünyada aktarılacak ve paylaşılacak eğitim içeriği oluşturmak için doğru becerileri edinmek için gereken araçları kullanın.
  4. Sosyal ağlar aracılığıyla yayılan içeriğin olumlu kullanımını ve risklerini tanımlamak