Modül n. 3 Çevrimiçi etkileşim ve işbirliği

Öğrenme hedefleri

Modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  1. Etkili iletişimin temellerini anlamak
  2. İyi bilgi paylaşımı uygulamalarının hayata geçirilmesi
  3. Dijital teknolojiler aracılığıyla etkili işbirliğinin temellerini anlamak
  4. İnternet görgü kurallarını anlamak ve öğretmek (Netiquette)
  5. Dijital kimlik yönetiminin temellerini anlama
  6. Çatışma yönetiminin temellerini anlamak