Modül n. 5 Dijital Güvenlik

Öğrenme hedefleri

”internet kullanımıyla ilişkili özel bilgi ve mülkiyete yönelik güvenlik risklerine karşı kullanıcının kişisel güvenliğini en üst düzeye çıkarma ve genel olarak bilgisayar suçlarından kendini koruma bilgisi. ” 

Wikipedia Tanımı

Modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  1. Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
  2. Bilgi teknolojileri ve internetin kullanımı ve yönetimi sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
  3. Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı göstermek
  4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
  5. Mahremiyet için önemli olan bileşenleri belirler.
  6. Bilişim teknolojilerinin kullanımında mahremiyet ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.
  7. Güvenlik açıklarının oluşumu hakkında yorum yapabilir.
  8. Bilgi koruma yöntemlerini bilir.
  9. Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır. Kötü amaçlı yazılımları kavrar.
  10. Gizli kalması gereken ve paylaşılabilecek bilgiler arasındaki ayrımları net bir şekilde yapar.