Misyonumuz

COVID-19 pandemisi eğitim sektörünü önemli ölçüde etkilemiş ve eğitim sektörünün dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. Okul Kurumları ve daha geniş anlamda eğitim sektörü, öğrencilerin kişisel refahlarını sağlamanın ve ilgili risklerden kaçınmanın bir yolu
olarak çevrimiçi yaşamlarını yönetmede daha başarılı olmalarını sağlayacak araçlarla donatma konusunda büyük bir role sahiptir. Dijital becerilerin geliştirilmesi öncelikle teknolojilerin teknik olarak nasıl çalıştırılacağına odaklanırken, artık okul sisteminin bu kullanımı sınırlamak ve yönlendirmek için beceriler geliştirmesi önemli bir görev haline gelmiştir. Okullar günlük hayatta hassas ve dengeli medya kullanımının oluşumunda baş aktör olabilirler. Bu projenin amacı, proje kapsamında üretilen etkinlikler aracılığıyla, okulda dijital refahı teşvik etmek için öğretmenleri iyi uygulamalarla donatmaktır. Ayrıca proje, lise öğrencilerinin dijital refahları konusunda farkındalıklarını artırmayı ve bunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Amaçlar

Önce Amaç

Okul kurumlarına sağlam bir bilimsel altyapı, yönergeler, şablonlar,
ortak bir dil ve referans noktası sağlayarak Dijital Sağlığın teşvikini
sağlamak, sınır ötesi tartışma ve iyi uygulamaların değişimi için
politikalar uygulamalarına olanak sağlamak. (Proje Sonucu 1)

İkinci Amaç

Öğretmenlere dijital eğitimin özgüvenli kullanımı konusunda beceri kazandırmak, öğrenciler arasında dijital sağlık becerilerinin geliştiril mesi için özel ve çapraz etkinlikler planlamalarını sağlamak. (Sonuç 2)

Üçüncü Amaç

Dijital Sağlık uygulamalarının sınıf düzeyinde uygulanmasını
kolaylaştırmak ve Avrupa çapındaki öğretim uygulamalarında Dijital
Sağlık becerilerini yaygınlaştırmak için DIGCOMP 2.0 alanlarına atıfta
bulunan bir öğrenme etkinlikleri havuzu (değerlendirme araçları dahil)
oluşturmak. (Sonuç 3)

Dördüncü Amaç

Öğrencilerin dijital teknoloji ile ilişkileri üzerinde düşünmelerini sağlayacak ve olası riskleri belirlemelerine yardımcı olacak bir çevrimiçi oyun geliştirerek dijital sağlık kavramı üzerine bireysel yansımayı teşvik etmek (Sonuç 4)

Proje Sonuçları

PR1 – Avrupa’daki Okullarda Dijital Sağlık Çerçevesi.

PR2 – Öğretmenler için Dijital Sağlık eğitim kursu ve platformu.

PR3 – Dijital Sağlık Öğrenme Aktiviteleri Havuzu.

PR4 – Dijital Sağlık Çevrimiçi Oyunu.

Hedef Gruplar

Okul liderleri

Öğretmenler

Psikologlar

Eğitmenler

Eğitim otoriteleri

BIT öğretmen ve koordinatörleri

Ortaokul ve liseler