ÖĞREN

Giriş

Modül, bilgiyi doğru şekilde öğretmek, yanıltıcı haberleri filtrelemeyi başarmak ve yalnızca güvenilir kaynaklardan yararlanmak için yöntem ve araçları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, hangilerinin güvenilir kaynaklar olabileceğini ve hangi kanallardan kaçınmanın daha iyi olacağını ayırt etmeyi öğretir ve ayrıca öğrencilerle gerçekleştirilebilecek birkaç öğrenme etkinliği önerir.