ÖĞRENME

Giriş

Farkındalık ve duygusal zeka gibi terimler hayatımızın farklı alanlarında sıkça gündeme gelmektedir. Duyguların başarı ve mutlu bir yaşam için önemli bir faktör olduğu düşünülüyor, çünkü “duygu bilgisinin son derece önemli bir meta olduğu bir çağda yaşıyoruz. Duyguların birçok şeyi açıklamak için kullanıldığı, politikacılar tarafından istismar edildiği, algoritmalar tarafından manipüle edildiği ve duygusal zekanın okullarımızda, işletmelerimizde öğretilecek ve sağlık hizmetlerimiz tarafından teşvik edilecek kadar önemli görüldüğü bir çağda yaşıyoruz.” (Tiffany Watt Smith, İnsan Duygularının Tarihi). Dolayısıyla, günümüzde sosyal medyaya verdiğimiz önem ve kullanımın, özellikle de genç nesillerin, duygularımız ve refahımız üzerinde büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Gençlerin sosyal medyayı kullanma ve algılama biçimleri ve kendilerini bu sanal dünyaya maruz bırakmaları, yaşamlarını, benlik algılarını ve refahlarını etkilemektedir. Bu nedenle, sınıfta bu konulara yaklaşmamız büyük önem taşıyor. Bu şekilde, öğrencilerimizi duygularını ve sosyal medya kullanımlarını yönetmelerine yardımcı olacak araçlarla güçlendirerek refahları üzerinde çalışabilir ve önemli yaşam yönetimi becerileri geliştirebilirler. Bu modül, öğretmenlerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır, böylece öğrencileriyle bu konulara yaklaşırken kendilerini daha güvende hissedeceklerdir.