Ortaklık


Ekibimizi tanıyın

Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo ODV


Koordinatör – Lider Kurum

Di.Te. Derneği, teknolojik bağımlılıklar, patolojik kumar ve siber zorbalık gibi ilgili internet olguları hakkında farkındalığını artırma, önleme ve tedavisini teşvik etmek amacıyla  luşturulmuştur. Ülkenin 20 bölgesinde 100’den fazla psikolog, eğitimci ve araştırmacı ile işbirliği yapmaktayız. Dernek, ebeveynlere, öğretmenlere ve eğitimle ilgili ve toplumun refahını artırmaya dahil olan tüm profesyonel kişilere yönelik eğitim kursları düzenlemektedir. Psikologlarımız ve eğitimcilerimiz, teknolojik bağımlılıklardan, patolojik kumardan  e internetle ilgili her türlü patolojiden etkilenen bireyler için son derece kişiselleştirilmiş yollar tanımlamak üzere eğitilmiştir.
Okumaya devam edin “Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo ODV”

Asteres scrl – società cooperativa


ASTERES, aşağıdakileri hedefleyen bir işbirliği topluluğudur: yenilikçi öğretme ve öğrenme metodolojilerinin oluşturulması yoluyla vatandaşların 21. yüzyıl yeterliliklerini ve  aşam boyu öğrenimini teşvik etmek; uluslararası meseleler hakkında farkındalık yaratmak; Avrupa Birliği’ne ortak bir aidiyet duygusu geliştirmek. ASTERES, eğitim yollarının ve  ğitim kaynaklarının tasarlanması ve oluşturulması yoluyla, yabancı vatandaşların ev sahibi topluma entegrasyonunu, genç ve yetişkin işçilerin iş piyasasına olumlu şekilde dahil  dilmesini, insanların yerel kimlik bilincini ve bunun Avrupa aidiyet duygusuyla bağlarını geliştirmeyi amaçlar.
Okumaya devam edin “Asteres scrl – società cooperativa”

CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA


CEPROF, Mesleki Eğitim Okulu olan Escola Professional de Espinho’nun üst kuruluşudur ve 1990 yılında kurulmuştur. Amaç meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin tanıtımıdır. Öğrencilerin kişisel ve mesleki becerilerine katkıda bulunmayı, onları iş piyasasına hazırlamayı amaçlar. Okullar ve işletmeler arasındaki işbirliğini teşvik eder ve  erel ve ulusal ihtiyaçlara göre öğrenme fırsatları sunar. Eğitimin ana odak alanları, Aveiro ve Porto kıyı bölgelerinde bu Endüstrinin taleplerini destekleyecek Turizm sektörü ile  lgili alanlardır. Porto-Gaia-Ova’nın ağır sanayi bölgesini desteklemek için özellikle Mekatronik ve Elektronikte teknolojiye odaklanma daha fazladır. Öğrencilerin yaratıcılık ve  irişimcilik becerilerini geliştirmelerini sağlayan yenilikçi fikirler sunmak için yarışmalara katılmaya teşvik edilir.
Okumaya devam edin “CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA”

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD


CSI, kanıta dayalı araştırma, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çözümlerin geliştirilmesi yoluyla sosyal inovasyonu ve dijital dönüşümü  eşvik etmeye odaklanan bir araştırma ve geliştirme kuruluşudur. Eğitim, sistem Rasyonelleştirme, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Girişimcilik, Sosyal İnovasyon, Küresel Sağlık  üreci, İş Adli Müdahale, Gençlik Geliştirme ve Motivasyon ve Kaynak Yeniden Düzenleme alanlarında 50 yılı aşkın ortak deneyime sahip profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Okumaya devam edin “CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD”

IES TORRE ALMIRANTE


IES Torre Almirante, Endülüs Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu parasıyla desteklenen bir eğitim merkezidir. Kuruluşu, eski mesleki eğitim öğretilerini öğretmeye başladığı 1986/1987 akademik yılına dayanmaktadır ve daha sonra İspanya’daki yeni eğitim sistemlerinin öğretilerine uyum sağlamıştır.
Şu anda, Zorunlu Ortaöğretimde, Bakalorya’da Sağlık Bilimleri, Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerin tüm güzergahlarında ve İdare ve Yönetim, İnşaat ve İnşaat İşleri, Elektrik ve Elektronik, Bakım ve Üretim Hizmetleri ve Sağlık meslek ailelerinde orta ve yüksek düzey eğitim döngülerinde eğitim vermektedir.
Öğretim ve öğretim dışı personel dahil olmak üzere 100’den fazla kişiden ve 1.000’den fazla öğrenciden oluşmaktadır.
Okumaya devam edin “IES TORRE ALMIRANTE”

WIDE Services


WIDE Services, yalnızca E-öğrenme alanında kapsamlı ve yenilikçi hizmetler sunan uzman bir şirkettir.

Kuruluşundan bu yana, uluslararası resmi Moodle ortakları ağına (Moodle Sertifikalı Hizmet Sağlayıcı – www.moodle.com) aittir ve Moodle Pty Ltd’nin Yunanistan ve Kıbrıs’taki özel ortağıdır. Moodle, dünyadaki en popüler ve tanınmış açık kaynaklı e-öğrenme platformudur. WIDE Services, Moodle için platformların özelleştirilmesi, modüllerin özel olarak oluşturulması (ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için) görsel temaların tasarımı ve oluşturulması, e-öğrenme platformlarının barındırma desteği vb. gibi dikey hizmetler sunmaktadır. Okumaya devam edin “WIDE Services”