Koordinatör – Lider Kurum

Di.Te. Derneği, teknolojik bağımlılıklar, patolojik kumar ve siber zorbalık gibi ilgili internet olguları hakkında farkındalığını artırma, önleme ve tedavisini teşvik etmek amacıyla  luşturulmuştur. Ülkenin 20 bölgesinde 100’den fazla psikolog, eğitimci ve araştırmacı ile işbirliği yapmaktayız. Dernek, ebeveynlere, öğretmenlere ve eğitimle ilgili ve toplumun refahını artırmaya dahil olan tüm profesyonel kişilere yönelik eğitim kursları düzenlemektedir. Psikologlarımız ve eğitimcilerimiz, teknolojik bağımlılıklardan, patolojik kumardan  e internetle ilgili her türlü patolojiden etkilenen bireyler için son derece kişiselleştirilmiş yollar tanımlamak üzere eğitilmiştir.