ASTERES, aşağıdakileri hedefleyen bir işbirliği topluluğudur: yenilikçi öğretme ve öğrenme metodolojilerinin oluşturulması yoluyla vatandaşların 21. yüzyıl yeterliliklerini ve  aşam boyu öğrenimini teşvik etmek; uluslararası meseleler hakkında farkındalık yaratmak; Avrupa Birliği’ne ortak bir aidiyet duygusu geliştirmek. ASTERES, eğitim yollarının ve  ğitim kaynaklarının tasarlanması ve oluşturulması yoluyla, yabancı vatandaşların ev sahibi topluma entegrasyonunu, genç ve yetişkin işçilerin iş piyasasına olumlu şekilde dahil  dilmesini, insanların yerel kimlik bilincini ve bunun Avrupa aidiyet duygusuyla bağlarını geliştirmeyi amaçlar.