CSI, kanıta dayalı araştırma, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çözümlerin geliştirilmesi yoluyla sosyal inovasyonu ve dijital dönüşümü  eşvik etmeye odaklanan bir araştırma ve geliştirme kuruluşudur. Eğitim, sistem Rasyonelleştirme, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Girişimcilik, Sosyal İnovasyon, Küresel Sağlık  üreci, İş Adli Müdahale, Gençlik Geliştirme ve Motivasyon ve Kaynak Yeniden Düzenleme alanlarında 50 yılı aşkın ortak deneyime sahip profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuştur.