Bağımlılıktan şüphelenmemize neden olan nedir?

  • Kendini iyi hissetmek için giderek daha fazla süre internete veya video oyunlarına bağlanmak için yoğun istek, özlem veya kontrol edilemeyen ihtiyaç.
  • Yoksunluk sendromu: BİT ile temas veya bağlantı olmadığında rahatsızlık ve sinirlilik hissi.
  • Sorunu inkar ederler ve savunmaya geçerler.
  • Zevkli eylemlere bağımlılık. Sosyal tatmine ve etkileşimde bulunduğunuz diğer İnternet kullanıcılarının onayına ihtiyacınız var.
  • Hem okul hem de kişisel olağan ilgi ve faaliyetlerin kaybı veya ihmali.
  • Kendi davranışları üzerinde aşamalı kontrol eksikliği: Reşit olmayan kişi bağlı olmaktan vazgeçmek istese de bunu yapamaz.