Dijital İçerik Nedir?

Araştırma ve Teknoloji Ulusal Bilgi Sistemine (NISRT) göre, Yunanistan’da “Dijital İçerik” çeşitli formatlarda (metinler, görsel-işitsel materyaller, vb.) mevcut dijital bilgiyi ifade eder. Elektronik içeriğin yönetilmesine ilişkin özellikler, unsurlar; biçimi, boyutu, yenilenme ve uyarlanma sıklığı, kritikliği, önemi, kademeli erişimi, dağıtım ihtiyaçları, okuma yolları ve diğer içerik biçimleriyle uyumluluğudur.

(NISRT, http://www.epset.gr/el/content/%CE%B7%CE%BB% CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE% BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF% 87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF)