Dijital teknolojiler aracılığıyla bilgi paylaşımı

Dijital okuryazarlık: bir tanım

1997 yılında Paul Gilster erken bir tanımlama yapmıştır: “Bilgisayardan erişilebilen çok çeşitli kaynaklardan çeşitli formatlardaki bilgileri anlama ve kullanma becerisi«

2013 yılında Amerikan Kütüphane Derneği bunu şu şekilde tanımlamıştır “hem bilişsel hem de teknik beceriler gerektiren bilgiyi bulmak, değerlendirmek, oluşturmak ve iletmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi«

Yıllar geçtikçe dijital okuryazarlığın tanımı derinleştirilmiştir: “Çeşitli teknolojik cihazlar aracılığıyla erişilebilen çok çeşitli kaynaklardan bilgiye erişmek, yönetmek, entegre etmek ve değerlendirmek için İnternet ve bilgi teknolojilerini kullanma becerisi

Dijital okuryazarlık: beceriler

  • Bilginin bulunabileceği çevrimiçi yerlere aşinalık;
  • araştırmasını yürütmek için doğru anahtar kelimeleri nasıl kullanacağını bilmek;
  • farklı kaynaklardan materyal toplamakla ilgilenen araçları kullanmak;
  • bir kaynağın geçerliliğini değerlendirebilme