Duygular – Nedir ve nasıl tanımlanırlar?

Duygu, duyuları ve düşünceleri harekete geçiren uyaranlar aracılığıyla bedenin çevremizde olup bitenlere verdiği tepkidir. António Damásio’ya göre duygular, temel amacı sağlığımızı korumak ve bizi hayatta tutmak olan bir örüntü oluşturan bir dizi karmaşık kimyasal ve sinirsel tepkidir. Lisa Feldman Barret, Duygular Nasıl Oluşur: Beynin Gizli Yaşamı başlıklı TED konuşmasında “duygular basit refleksler değil, hem miras aldığımız biyolojiye hem de şu anda içinde yaşadığımız kültürlere yanıt veren karmaşık elastik sistemlerdir, duygular bedenlerimiz, düşüncelerimiz, kavramlarımız ve dilimiz tarafından şekillendirilen bilişsel bir olgudur” demiştir.

Manuela Queirós, Bisquerra’ya (2009) dayanan bir şema aracılığıyla duyguların 3 bileşeni olduğunu açıklamaktadır: nörofizyolojik, bilişsel ve davranışsal. Bunlardan ilki kişinin ne hissettiğine, örneğin nefes alıp vermesine ve kalp atışlarına; ikincisi düşünce ve duygulara; üçüncüsü ise yüz ve söz ifadeleri ile davranışlar gibi eylemlere dayanmaktadır. Uzmanlara göre 6 temel insan duygusu vardır: neşe, üzüntü, korku, öfke, iğrenme ve şaşkınlık ve bunları tanımlamanın yollarından biri de yüz ifadeleridir. Darwin gibi bazı uzmanlar bunların evrensel olarak aynı şekilde ifade edildiğine inanmaktadır.

Duygular ve yüz ifadeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoları izleyin:

  • İnsan duygularının tarihi

  • Duyguların evrensel ifadeleri var mıdır?