Duygusal zeka – Duygular nasıl yönetilir

Duygusal düzenleme, bireylerin hem kişisel hem de sosyal ve profesyonel yaşamlarında daha iyi performans göstermelerine yardımcı olabileceği için çok önemli bir beceri olarak kabul edilmektedir.

Duygusal zeka, kendi duygularımızı ve diğer insanların duygularını tanıyıp adlandırabilmenin yanı sıra kendimizi ve diğerlerini yönetebilme kapasitesidir. Beceri geliştirmeyi öğrenebileceğimiz üç ana alan vardır: kendimiz, başkaları ve bağlam. Bu alanlarda, kendi duygularımızın ve başkalarının duygularının farkında olmakla, onları anlamakla ve nihayetinde onları etkileyebilmekle işe başlayabiliriz.

Duygusal Zeka Akademisi dört unsur ve 12 beceriden oluşan bir duygusal zeka modeli geliştirmiştir:

Duygusal zeka modeli

Öz farkındalık:

 1. Kendi duygularımızın farkına varmak;
 2. Kendi duygularımız için tetikleyicileri belirleme ve öngörme;
 3. Ortaya çıkan duygusal tepkilerin bağlama uygunluğunu değerlendirmek.

Öz yönetim:

 1. İlk düşünceleri yarıda kesin;
 2. Duyguları uygun şekilde kullanmak/ifade etmek;
 3. Yanıt seçimini desteklemek için duyguları düzenlemek.

Sosyal farkındalık:

 1. Birden fazla kanaldan gelen duygusal sinyalleri okuyabilir;
 2. Başkalarından gelen sinyalleri yorumlama;
 3. Hedeflere göre eylemler hakkındaki seçenekleri değerlendirmek.

Sosyal etkileşim:

 1. Başkalarının katılımını sağlayın;
 2. Anlamak için keşfedin;
 3. Başkalarını hedeflerimiz doğrultusunda etkilemek.

Source: Emotional Intelligence is Simple by Harry Lansley