E-Güvenlik nedir?

E-Güvenlik basit düzeyde internette güvende olmak anlamına gelir. Bazı kişiler teknolojinin güvenli kullanımını da buna dahil etmektedir.

Okul eğitimi alanında e-Güvenlik, bir okulun öğrencileri ve personeli teknolojinin ve iletişimin (sosyal medya dahil) kabul edilebilir kullanımı konusunda koruma, kollama ve eğitme becerisinin yanı sıra uygun olduğunda herhangi bir olayı tespit etmek, müdahale etmek ve tırmandırmak için yerleşik mekanizmalara sahip olması olarak tanımlanmaktadır.