İnternet Güvenliğinde Bilinç Nerede Kalıyor?

İnternet ve bilgisayar güvenliği konusunda yazılım geliştiren firmalar ya internetin bilinçli kullanımı üzerinde hiç durmuyorlar ya da çok az bilgi ile konuyu geçiştiriyorlar. Oysa İnternet’in bilinçli kullanımı, İnternet güvenliğini de beraberinde getiren bir durumdur. Elbette güvenlik için antivirüs ve firewall programları kullanılmalıdır ancak bu yüzde yüz güvenlik sağlamayacaktır. Bu noktada çözüm şu olmalıdır: Güvenli İnternet Hizmeti, Antivirüs, Güvenlik Duvarı ve Bilinçli İnternet Kullanımı.