Öğrenme Tasarım Süreci

  1. Kapsamı ve Hedefleri Belirleyin

En başından kapsamı ve net hedefleri belirlemek, neden dijital içerik ürettiğinizi, nasıl oluşturmanız ve dağıtmanız gerektiğini bilmenize yardımcı olacaktır.

  1. Öğrenme faaliyetlerini ve ihtiyaç duyulan araçları tanımlayın

Önceden belirlediğiniz hedeflere dayanarak, öğrenme sürecini düzenlemek için gereken faaliyetleri ve araçları tanımlayın.

  1. Ders planınızı tasarlayın

Tercihlerinize göre, ders planınızı tasarlamak için bir dijital yazma aracı seçebilirsiniz.